Wehikuł czasu  – maj 2024 (rok 16/m-c 183)

Pierwsza dekada maja to codzienny czas świąt. Świeckich, religijnych, państwowych i lokalnych. Od święta pracy po imieniny ulicy. W międzyczasie odbywało się też święto demokracji – pierwsze sesje nowych Rad – Miasta i powiatu.

Nie było i nie jest nudno, bo każde uroczystości odbywały się pod innym pomnikiem i w innym miejscu Głogowa.

1 maja – Święto Pracy Nowa Lewica uczciła m.in. spotkaniem i wiązanką kwiatów pod Pomnikiem Dzieci Głogowskich. Była też okazja do zauważenia 20. rocznicy przystąpienia do Unii Europejskiej. Społeczeństwo rozpoczęło pierwszy dzień dorocznej Majówki.

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzono w Głogowie dostojnie pod pomnikiem autora słów Hymnu Narodowego Józefa Wybickiego.

Podpis: Dzień Flagi w 2012 roku przed budynkiem Starostwa z ówczesnym Starostą (Fot. P. Krzyżanowski, Tygodnik Głogowski)

3 maja, Święto Narodowe Trzeciego Maja, czyli święto Konstytucji uczczono pod pamiątkowym obeliskiem, poświęconym rocznicy.

4 maja – dzień św. Floriana, patrona strażaków i hutników uprawiających zawody związane z żywiołem ognia. Hutnikom Polskiej Miedzi z hut w Głogowie i Legnicy oraz Walcowni Cedynia życzymy bezpiecznej pracy. Druhom i funkcjonariuszom straży pożarnej bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji. Wszystkim życzymy zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu swoich powinności. Cieszymy się, że wśród Was jest wielu, którzy interesują się przeszłością ziemi głogowskiej.

Strażacy z Kłobuczyna na scenie Teatru Miejskiego    

5 maja ten dzień wypadł w niedzielę – święto samo w sobie, było jednocześnie ostatnim dniem rekordowo długiej majówki.

8 maja na placu Saperów pod Pomnikiem Sapera organizowano tradycyjnie przez Starostwo obchody 79. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. Przy głogowskim Pomniku Sapera złożono kwiaty, odczytano apel poległych, a wojsko oddało honorową salwę. Oficjalny, publiczny debiut nowego Starosty, Michała  Wnuka.

10 maja na środku zamkniętej dla ruchu ulicy 10 Maja jej mieszkańcy (byli i obecni), ich sąsiedzi i przyjaciele spotkali się na kolejnych Imieninach ulicy. Taką nazwę nosi uliczka przy Szpitalu, dawna Herderstrasse.

Dziś imieniny Naszej ulicy – 10 maja. Pierwsi mieszkańcy nadali ją na pamiątkę swojego przybycia na to powojenne gruzowisko, które do niedawna było dużym miastem. Data miała upamiętniać ustanowienie polskiej administracji. Przez wiele lat była to nazwa, jak każda, określająca punkt geograficzny czy topograficzny. Nie budziła emocji nawet w czasach przełomów. Wehikuł czasu jest jednym z patronów i przyjaciół tej imprezy.

Imieniny ulicy 10 Maja w 2024 roku (fot. Antoni Bok)

 • Wspomnieliśmy o święcie demokracji – wyborach samorządowych. Z kronikarskiego obowiązku i natury Wehikułu czasu przedstawiamy wyniki wyborów samorządowych władz. W poniedziałek 6 maja odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Powiatu. Znalazło się w niej 8 członków Koalicji Obywatelskiej, 7 członków KW R. Rokaszewicza i 6 osób wybranych z list PiS. Starostą został Michał Wnuk (KO), wybrany 14 głosami (na 20 obecnych). wicestarostą Jeremi Hołownia (KWW Rafaela Rokaszewicza), członkiem Zarządu Dorota Młodecka (KO). Na przewodniczącego rady wybrano Bartosza Ławrowskiego (KWW Rafaela Rokaszewicza) i dwóch wiceprzewodniczących – Iwonę Adamczak (KO) oraz Mariusza Kędziorę (KWW Wojciecha Zubowskiego, czyli PiS). Ten ostatni wybór uznawany jest za niespodziankę. Spośród 21 wybranych radnych w sesji nie uczestniczył ustępujący starosta Jarosław Dudkowiak, który tym samym nie złożył ślubowania (wybrany radnym dużą ilością głosów).

Następnego dnia, we wtorek 7 maja, w Sali Rajców Ratusza spotkała się nowa Rada Miasta. Prezydent Rafael Rokaszewicz i radni złożyli ślubowanie.

Na przewodniczącego Rady Miejskiej wybrano Sławomira Majewskiego (KO), a wiceprzewodniczącymi zostali: Dariusz A. Czaja (KW RR), Bartosz Moskwa (KW RR) oraz Krzysztof Sarzyński (PiS). Zastępcami Prezydenta w rozpoczynającej się kadencji będą: Piotr Poznański oraz Edyta Owczarek–Pręda (w poprzedniej kadencji radna RM – Klub RR).

Rada Miejska i Prezydenci po ślubowaniu  

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Wehikuł czasu  – maj 2024 (rok 16/m-c 183) została wyłączona

Wehikuł czasu  – kwiecień 2024 (rok 16/182)

Wehikuł kwietniowy ukazuje się już po Świętach Wielkanocnych. Wspomnijmy, że rzadko się zdarza, by te Święta odbywały się na przełomie miesięcy marca i kwietnia. Właśnie w tym roku poniedziałek wielkanocny nazywany Śmigusem-Dyngusem wypadł 1 kwietnia. A jednocześnie to radosny dzień psikusów, czyli Prima Aprilis. I w ten dzień przypominamy, że Wehikuł czasu skończył właśnie piętnaście lat.

Poświąteczny tydzień obfitował w wydarzenia polityczne, społeczne i historyczne (myślimy tu o upowszechnianiu historii).

2 kwietnia Rondo Artylerzystów otrzymało zgodnie z ostatnio panującym w Głogowie trendem wyróżnik materialny. Tego dnia na wysepce pojawiła się armata przeciwpancerna, podarowana przez jednego z byłych dowódców 5 Brygady, płk. Piotra Żurakowskiego. Pamiątkowe działko nie tylko będzie upamiętniało lata wojny i moc artylerii, ale przypominało, że w Głogowie istniał dzięki płk. Andrzejowi Marciniakowi, przedostatniemu dowódcy 5 Brygady Artylerii, zalążek muzeum artylerii z cennymi artefaktami, których niestety nie udało się zatrzymać na rzecz urządzenia ekspozycji, np. w jednym z pozostałych fortów.

Armata przeciwpancerna wz. 1937, zwana „muchobojką”, kaliber 45 mm. (fot. Kacper Chudzik)

Od 5 do 7 kwietnia odbywał się II Głogowski Festiwal Historyczny. W pierwszym dniu w jego ramach miała miejsce Gala Głogowskiej Nagrody Historycznej „Złoty Bilet Wehikułu Czasu”  w Teatrze Miejskim im. Gryphiusa, podczas której wręczone zostały Nagrody za lata 2022 i 2023.

Laureatem XI Głogowskiej Nagrody Historycznej za rok 2022 została Ochotnicza Straż Pożarna w Kłobuczynie za projekt i publikację Janusza Michalskiego pt. Na straży pamięci. 800 lat wsi Clobusco 1222 – Kłobuczyn 2022.

Prezes Zarządu  OSP w Kłobuczynie Jan Michalski odebrał statuetkę Nagrody Historycznej (fot. Tadeusz Maciesza)

Laureatami XII Głogowskiej Nagrody Historycznej za rok 2023 natomiast zostali dr hab. Piotr Oszczanowski prof. UWr., dyr Muzeum Narodowego we Wrocławiu i dr Waldemar Hass, dyr. MAH w Głogowie za sprowadzenie średniowiecznego posągu księżnej Salomei do Głogowa. Załącznikami do dyplomów były statuetki wykute przez Janusza Owsianego i osadzone w czarnym dębie.

Laureaci XII Głogowskiej Nagrody Historycznej otrzymują od Prezydenta Rafaela Rokaszewicza premierowe egzemplarze nowej książki  (fot. Barbara Popiel)

Wyróżnienia specjalne otrzymali: Rodzina Jerzego Popiela za przekazane TZG archiwum fotograficzne zmarłego. Jerzy Popiel (24.02.1949-13.12.2021) zawsze uśmiechnięty, zawsze z aparatem fotograficznym, sztygar zmianowy w dziale tąpnięć ZG Rudna, fotografik, był aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego Głogowa i rejestratorem wielu wydarzeń i zjawisk; Michał Osora – junior regionalistyki. Przedstawiciel pokolenia początku XXI wieku. Za nieprzeciętną aktywność, zainteresowania realizowane z wykorzystaniem najnowszych środków i technik przekazu, miłość do swojej małej Ojczyzny.

 Agata Betlej i Basia Popiel otrzymują Dyplom (fot. Tadeusz Maciesza)

  Michał Osora – junior regionalistyki  (fot. Barbara Popiel)

Przypomnijmy też, że Nagrodę Głogowskiego Wehikułu czasu za szczególny wkład w odkrywanie Głogowa w latach 1967–2022 – „Nadodrzański Feniks III” ufundowaną wraz z okolicznościowym dyplomem przez „Głogowski Wehikuł Czasu” otrzymali GŁOGOWSCY ARCHEOLODZY – wymienialiśmy ich wielu: Mieczysław Kaczkowski, Marian Gryga, Wacław Pogorzelski, Zbigniew Lissak, Zenon Hendel, Henryk Pokora, Władysław Czyżyk, Leszek Lenarczyk, Krzysztof Demidziuk, Krzysztof Czapla, Aleksander Dobrowolski, Krzysztof Hajzler, Dariusz Łasek, Magdalena Świderska, Marzena Grochowska-Jasnos, Jakub Szajt, Krystian Książek, Natalia Bartczak.

Archeolodzy głogowscy i Nadodrzański Feniks (fot. Kacper Chudzik)

Gość specjalny dr hab. Grzegorz Podruczny prof. UAM wygłosił wykład na temat 1000-letniej przeszłości głogowskich umocnień. A potem był tort, tradycyjnie fundowany przez MBP, rozmowy i … długie podpisywanie nowej książki.

W trakcie wykładu   (fot. Tadeusz Maciesza)

Lekcja historii na żywo to właśnie było zadanie II Festiwalu Historycznego. Motywem przewodnim był upadek Berlina w maju 1945 r. Rynek zamienił się w pole walki, na którym nastał koniec wojny. Piękna pogoda i mnogość grup rekonstrukcyjnych pozwoliła tłumnie odwiedzającym Stare Miasto turystom i mieszkańcom przeżyć ciekawe widowisko, uczestniczyć w spotkaniach ze znanymi autorami i dziennikarzami. Teraz pozostaje tylko odgruzować rynkowy bruk.

Tragedia mieszkańców opuszczających ziemię głogowską znalazła też miejsce w rekonstruowanym epizodzie. Höckricht to podgłogowski Kulów – dziś znany z miasta ogrodów (fot. GWC)

Niedziela, 7 kwietnia to był również czas wyborów samorządowych. Głogów ma nowe władze. Nowym, starym prezydentem został wybrany w pierwszej turze Rafael Rokaszewicz. W skład Rady Miasta i Rady powiatu weszło wiele znanych z dotychczasowej aktywnosci osób, jak i nowi, z inicjatywą, werwą i innymi pomysłami. Wehikuł gratuluje i wymienia m.in. Jurka Akielaszka, Dariusza Czaję, Michała Górawskiego, Marcina Kuchnickiego i Martę Wojtysiak.

Prezydent Rafael Rokaszewicz w sztabie wyborczym już ze świadomością, że uzyskał wynik dający zwycięstwo w pierwszej turze. (fot. Kacper Chudzik)

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Wehikuł czasu  – kwiecień 2024 (rok 16/182) została wyłączona

Wehikuł czasu  – Marzec 2024 (rok 16/181)

Idzie wiosna, (albo już trwa blisko miesiąc?). Minął najcieplejszy luty od lat.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, o tej porze w Polsce nie było tak ciepło od ponad 100 lat. „Nie tyle wiosna przychodzi wcześniej, co skraca się zima” – skomentował rzecznik IMiGW Grzegorz Walijewski. „Średnie dobowe temperatury w lutym były bliższe tym kwietniowym niż marcowym”.

Wiosna na początku marca 2024 r. w ogrodzie w Grochowicach. Krzewy forsycji już przekwitają? (fot. J. Baraniecki)

„Odra – wizja rzeki w aspekcie adaptacji do zmian klimatu i współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych” to temat konferencji w Głogowie (22.02.).

W Zamku Książąt Głogowskich trwa dziś (22.02.) konferencja z udziałem przedstawicieli samorządów, organizacji oraz instytucji odpowiedzialnych za tworzenie warunków do podejmowania decyzji związanych z rozwojem Odry i jej doliny na odcinku od Wrocławia do Nowej Soli.  To kolejna debata poświęcona Odrze. Rozmawiano o tym, jak jest, a jak być powinno. Przypomniano katastrofę na Odrze z 2022 roku. Organizatorzy uważają, że jest „najwyższy czas zmienić wizerunek Odry, która w świadomości Polaków kojarzy się teraz z brudnym ściekiem prowadzącym dużo soli. A to jest niezwykle bogata przyrodniczo i bardzo cenna rzeka, która jest też osią dla rozwoju dla tego regionu”.

Uczestnicy konferencji w głogowskim Zamku (fot. My Głogów)

Przed nami wybory samorządowe. Czworo kandydatów: Żaneta Baczyńska z PO, Adam Borysiewicz z głogowskiej Trzeciej Drogi rekomendowany przez PSL, Rafael Rokaszewicz dotychczasowy Prezydent oraz Wojciech Zubowski, poseł PiS i kandydat ze swojego komitetu ubiegać się będzie 7 kwietnia o wybór na pięcioletnią kadencję. Te komitety wystawiły również kandydatów do Rady Miasta i Rady Powiatu. Starostę wybiera Rada Powiatu. Wśród kandydatów wiele znanych, zasłużonych dla miasta i powiatu osób. Powodzenia.90 urodziny obchodzi dr Leopold Góral. Chirurg, społecznik, Honorowy Obywatel Głogowa. Przyjaciel i Czytelnik Wehikułu czasu. Pięć lat temu przekazaliśmy Leopoldowi „Złoty Bilet Głogowskiego Wehikułu czasu”.W dyplomie do niego zapisaliśmy, że „został przyznany Honorowemu Obywatelowi Głogowa, chirurgowi dzieci dużych i małych, animatorowi honorowego krwiodawstwa, pszczelarzowi i gawędziarzowi, za obecność w przestrzeni społecznej Głogowa, zapisywanie historii głogowskiej medycyny i współpracę z Wehikułem”.

Ad multos annos doktorze Leopoldzie!

Dr Leopold Góral, zawsze uśmiechnięty. Tu w chwili przyjmowania wyróżnienia Wehikułu czasu prezentował optymizm i radość z dnia codziennego. Obok kier. Dariusz Zajączkowski  z głogowskiego rejonu GDDKiA.

Następny Wehikuł – kwietniowy ukaże się już po Świętach Wielkanocnych, po wyborach samorządowych i po zakończeniu II Głogowskiego Festiwalu Historycznego. Już będziemy znali wszystkich Laureatów GNH, bowiem 5 kwietnia o godz. 17.00 w Teatrze Miejskim im. Gryphiusa wręczone zostaną Nagrody za lata 2022 i 2023.

Do XI Głogowskiej Nagrody Historycznej za rok 2022 zostali Nominowani ze zgłoszonych 17 kandydatur:

 1. Zespół Archeologów Głogowskich za odkrywanie Głogowa w latach 1967 – 2022.

Mieczysław Kaczkowski, Marian Gryga, Wacław Pogorzelski, Zbigniew Lissak, Zenon Hendel, Henryk Pokora, Władysław Czyżyk, Leszek Lenarczyk, Krzysztof Demidziuk, Krzysztof Czapla, Aleksander Dobrowolski, Dariusz Łasek, Magdalena Świderska, Marzena Grochowska-Jasnos, Jakub Szajt, Krystian Książek, Natalia Bartczak.

za odkrywanie Głogowa w latach 1967 – 2022.

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Kłobuczynie za projekt i publikację Jana Michalskiego pt. Na straży pamięci. 800 lat wsi Clobusco 1222 – Kłobuczyn 2022.
 2. Eryka Stolarska z zespołem Muzeum Archeologiczno-Historycznego za szerokie i obszerne przedstawienie wątka głogowskiego na wystawie „Cybisowie” w cyklu Rodzinne historie sztuki”.
 3. Miejska Biblioteka Publiczna za wydanieTelemach Pilitsidis, Śladami mentora, Głogów 2022.  
 4. Damian Szczepanowski i Paweł Łachowski za badania sfragistyczno-historyczne przedstawione w pracy  Wieża głodowa. Głogów 2022.

Do XII Głogowskiej Nagrody Historycznej za rok 2023 zostali Nominowani ze zgłoszonych 14 kandydatur:

 1. Łukasz Kazek za film „Papierowa Twierdza”.
 2. Dr hab Piotr Oszczanowski prof. UWr., dyr. Muzeum Narodowego we Wrocławiu i dr Waldemar Hass dyr. MAH w Głogowie za sprowadzenie średniowiecznego posągu księżnej Salomei do Głogowa.
 3. Gmina Żukowice za inicjatywę i wydanie książki Kraina pól malowanych i bogatych złóż miedzi. Powojenne dzieje gminy Żukowice, pod red. Joanny Nowosielskiej-Sobel. 
 4. Dominik Jeton, Bartosz Skopiński za podcast historyczny „TAKI GŁOGÓW”.
 5. Dariusz A. Czaja, Piotr Makała, Mirosław Sygutowski za projekt i wykonanie plenerowej makiety twierdzy Głogów na przełomie XVII i XVIII wieku.

W trakcie najbliższej Gali Głogowskiej Nagrody Historycznej poznamy Laureatów XI i XII Nagrody, którzy otrzymają takie statuetki autorstwa Janusza Owsianego.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Wehikuł czasu  – Marzec 2024 (rok 16/181) została wyłączona

Wehikuł czasu  – luty 2024 (rok 15/180)

Letnia Zadyma w Środku Zimy – jak mówi o finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jej pomysłodawca i animator Jerzy Owsiak, miała również (po raz kolejny) swoją odsłonę w Głogowie. By nie epatować rekordowymi wynikami, wspomnijmy ubiegłoroczny wynik został przekroczony wyraźnie, TZG za swój zestaw upominkowy poddany licytacji, do puszki dołożyło pokaźną kwotę, a Wehikuł czasu jej dwukrotność za wylicytowane przedmioty.

Obok aktywności finansowej ważna była integracja mieszkańców. Jak można było obserwować, MOK żył od rana do wieczora aktywnością artystów i obecnością mieszkańców.

Na scenie w MOK się działo ale i nie tylko. Wykonawcy reprezentowali wszystkie pokolenia głogowian. Tu jedna z najmłodszych grup (fot. ROD FOTOgrafia)

Już po raz 16 odbyła się „Zima w Twierdzy”, dwutygodniowe spotkanie miłośników Głogowa i jego przeszłości. Rekord frekwencji pobiła propozycja wieczornej wycieczki z prezydentem Rokaszewiczem. Jak skrupulatnie policzyli wchodzących nowym wejściem do podziemnego, wojennego szpitala przy PANS organizatorzy, chętnych było 509 osób. Tego samego wieczora Prezydent otworzył nowe przejście poterną z fosy do ul. Rzeźniczej i wraz z liczną grupą odwiedził odnaleziony niedawno, odnowiony i postawiony w parku pomnik księcia poetów – Fryderyka Schillera – twórcy Ody do Radości. Było wiele innych atrakcji.

Uczestnicy Zimy w Twierdzy pod odnowionym pomnikiem F. Schillera (Fot. T. Maciesza)

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Wehikuł czasu  – luty 2024 (rok 15/180) została wyłączona