EZG

 

Alfabetyczny spis haseł zamieszczonych

w zeszytach 1–83 Encyklopedii Ziemi Głogowskiej

Tytuł hasła Autor
Adamowicz Jan (79) Marek Robert Górniak
Adwentyści Dnia Siódmego (23) Dariusz Hybel
Akcja „Wisła“ w powiecie głogowskim (58/59) Stefan Dudra
Album Geisslera (27) Antoni Bok
Aleja Wolności (40) Janusz Chutkowski
Anabaptyści (l7) Sylwia Malcher
Annales Glogovienses (9) Jerzy Herman
Anomalie pogodowe (37) Jerzy Herman
Antyfonarz klarysek (26) Marek Robert Górniak
Apteki głogowskie w czasach nowożytnych (do 1945 r.) (41) Urszula Kulus
Apteki w średniowiecznym Głogowie (l4) Jerzy Jankowski
Archidiakonat (3) Jerzy Sadowski
Architektura Głogowa na przełomie XIX i XX w. [1] (42); [2] (43) Sławomir Krawczyk
Architektura powojennego Głogowa [l] i [2] (l7) Sławomir Krawczyk
Archiwum głogowskie (ll) Jerzy Dymytryszyn
Arcybiskupi konwikt gimnazjalny (75) Marek Robert Górniak
Atlas Śląska Wielanda (7) Jerzy Herman
Augustianie (60/61) Marek Robert Górniak
Badoń-Lehr Ryszard (76) Wiesław Maciuszczak
Bail Gustav (70) Martin Sprungala
Bank Spółdzielczy w Głogowie (79) Wieslaw Maciuszczak
Banki i kasy oszczędnościowe (do 1945 r.) (50) Andrzej Malinowski
Baptyści (l6) Dariusz Hybel
Barycz (57) Jerzy Herman
Beginki (l5) Dariusz Hybel
Benkowitz Karol Fryderyk (31) Jerzy Jankowski
Berndt Robert (82) Martin Sprungala
Białołęka – historia (64/65) Marek Robert Górniak
Biechów – historia do roku 1945 (82) Antoni Bok
Biechów – historia po 1945 roku (82) Marcin Kuchnicki
Bieńków (78) Marek Robert Górniak
Birambo Anton (81) Marek Robert Górniak
Bitwa w krainie Dziadoszan w 1015 roku  (75) Dariusz Andrzej Czaja
Berge Joachim von (56) Jerzy Dymytryszyn
Biblioteka Pedagogiczna (l6) Irena Kubiak
Blaschke Julius (28) Andrzej Malinowski
Bogedain Józef Bernard (8) Józef Cwynar
Bogomice – historia do 1945 r. (83) Antoni Bok
Bogomice – historia po 1945 r. (83) Marcin Kuchnicki
Bolesław Krzywousty (69) Piotr Weryszko
Bolesław Krzywousty a Głogów (69) Antoni Bok
Bolesław I Wysoki (68) Piotr Weryszko
Bonerowie (30) Jerzy Jankowski
Borawski Marian (68) Lucyna Burneta
Bory Tarnowskie (66/67) Paweł Łachowski
Bractwa religijne [1]  (29); [2] (30); [3] (31) Marek Robert Górniak
Bractwo strzeleckie (51/52) Jerzy Dymytryszyn
Bramy Miejskie (45) Jerzy Dymytryszyn
Brydż sportowy w Głogowie  (75) Wiesław Maciuszczak
Brygada Artylerii (42) Jerzy Herman
Brzeg Głogowski – kościół pw. Bożego Ciała (l5) Jerzy Dymytryszyn
Brzeg Głogowski – pałac (8) Jerzy Dymytryszyn
Brzeski Bernard (72) Hans J. Breske
Brzostów (38) Marek Robert Górniak
Brzostów – historia po 1945 roku (83) Dariusz Andrzej Czaja
Brzostów – drewniana instalacja wodociągowa odkryta w 1995 r. (50) Aleksander Dobrowolski
Brzostów – kościół pw. św. Wawrzyńca (17) Andrzej Sadowski
Brzostów – Szkoła Podstawowa (71) Antoni Bok
Budynek B PWSZ w Głogowie (d. Felbigerschule) (72) Antoni Bok
Bucze – historia do 1945 r. (79) Marek Robert Górniak
Bucze – historia po 1945 r. (79) Marek Robert Górniak
Budżet Obywatelski w Głogowie (80) Michał Górawski
Buler Andrzej  (76) Marek Robert Górniak
Bytom Odrzański – ratusz (50) Antoni Bok
Bytom Odrzański – Schönaicheum (6) Antoni Bok
Bytom Odrzański w średniowieczu (38) Piotr Zubrzycki
Campanini Barberina (9) Józef Cwynar
Cassel David (62/63) Marek Robert Górniak
Cegłówka gm. Sława (31) Artur Pacyga
Chociemyśl – ofiara końska (l0) Krzysztof Demidziuk
Cholera w Głogowie (8) Jerzy Herman
Chorągiew Ziemi Głogowskiej (60/61) Agnieszka Łachowska
Chronostych (24) Andrzej Kurzak
Chrzcielnice średniowieczne (40) Andrzej Sadowski
Chrześcijańskie Forum Społeczne  (75) Dariusz Andrzej Czaja
Chutkowski Janusz (48) Antoni Bok
Cisi Pracownicy Krzyża w Głogowie (80) Antoni Bok
Clausewitz Friedrich Volmar Karl Heinrich von (60/61) Wiesław Maciuszczak
Cmentarz katolicki przy ul. Legnickiej do 1945 roku (66/67) Przemysław Lewicki
Cmentarze głogowskie (22) Janusz Chutkowski
Cmentarze – żydowski kirkut [1] i [2] (50) Marek Robert Górniak
Cuch Bogdan (72) Wiesław Maciuszczak
Cugier Zdzisław Edmund  (80) Zbigniew Mazurek
Cukrownia Głogów (36) Janusz Chutkowski
Cureus Joachim (7) Antoni Bok
Cyganie (Roma) w Głogowie (29) Dariusz Hybel
Czarna Śmierć (l3) Jerzy Herman
Czarnkowski Jan Paweł (l2) Dariusz Hybel
Czerna – dwór, architektura (25) Jerzy Dymytryszyn
Czerna – dwór, historia (22) Jerzy Dymytryszyn
Czerner Olgierd  (82) Wiesław Maciuszczak
Czerńczyce – historia do 1945 r. (79) Marek Robert Górniak
Czerńczyce – historia po 1945 r. (79) Marek Robert Górniak
Czopik Jan (53/54) Marek Robert Górniak
Dalków – pałac (27) Rafael Rokaszewicz
Dalków – wieża mieszkalna (l7) Jerzy Dymytryszyn
Dankowice – pałac (28) Rafael Rokaszewicz
Dietrich Gottlob  (82) Antoni Bok
Dobrzejowice – stanowisko 2, osada neolityczna (3.000 – 2.000 l. pne.) (50) Zenon Hendel
Dom Kultury „Pegaz” (2l) Zbigniew Rybka
Domek mleczny (77) Dariusz Andrzej Czaja
Domaniowice – osada wczesnośredniowieczna (26) Krzysztof Demidziuk
Dominikanie (2) ks. Aleksander Walkowiak
Drogowskazy leśne (l9) Paweł Łachowski
Drukarstwo w Głogowie (8) Antoni Bok
Droga Różańcowa z Głogowa do Grodowca (62/63) Józef Cwynar
Duchacy (l8) Dariusz Hybel
Duchowieństwo głogowskie w drugiej połowie XVIII wieku (37) Jerzy Jankowski
Duchowieństwo głogowskie w XIII wieku (39) Jerzy Jankowski
Duża Wólka (66/67) Marek Robert Górniak
Dworcowy plac – przed 1945 r. (51/52) Sławomir Krawczyk
Dworzec kolejowy [1] (49); [2] (50) Sławomir Krawczyk
Dworzec kolejowy – początki (50) Sławomir Krawczyk
Dyczkowski Adam bp (81) Wojciech Janisio
Dziadoszanie (6) Krzysztof Czapla
Edykt tolerancyjny 1. IV. 1755 r. (33) Jerzy Herman
Elektrownia głogowska [1] (37) Janusz Chutkowski
Elektrownia głogowska [2] (50) Zbigniew Szymański
Elyan Kasper (l) Janusz Chutkowski
Encyklopedia Ziemi Głogowskiej  (73) Antoni Bok, Wiesław Maciuszczak
Encyklopedia Ziemi Głogowskiej a encyklopedie regionalne  (73) Marek Robert Górniak
Ettner Johann Christoph (68) Marta Lewicka
Eulenburg Jonas, komendant Festung Glogau (68) Przemysław Lewicki
Ewergeci (l3) Jerzy Jankowski
Fabrycjusz Jakub (l7) Dariusz Hybel
Felbiger Jan Ignacy (6) Janusz Chutkowski
Festiwal Piosenki Religijnej przy parafii Miłosierdzia Bożego (68) Dariusz Andrzej Czaja
Festungsbrigade Glogau (58/59) Przemysław Lewicki
Figury z Bramy Odrzańskiej (l) Jerzy Dymytryszyn
Filatelistyka w Głogowie  (81)  Krzysztof Jung
Flemmingowie (9) Antoni Bok
„Formacja Brzydkich Kaczątek” (68) Przemysław Lewicki
Förster Henryk Ernest Karol (53/54) Marek Robert Górniak
Franciszkanie (4) ks. Aleksander Walkowiak
Franckenberg Johann (68) Marek Robert Górniak
Friede Emil (58/59) Przemysław Lewicki
Fryderyk z Bunthense (23) Jerzy Jankowski
Funck Joachim (34) Jerzy Herman
Fundacja do Badań nad Niemieckim Obszarem Etnicznym i Kulturalnym (37) Marek Robret Górniak
Fundacja Na Rzecz Odbudowy Teatru im. Andreasa Gryphiusa (5) Janusz Cieślik
Fülleborn Georg Gustaw (l5) Marek Robert Górniak
Fülleborn Georg Gustaw – pisma (l6) Marek Robert Górniak
Friedländer Walter Ferdinand  (75) Jakub Szajt
Fromhold Leonard Christian  (75) Marek Robert Górniak
Garncarstwo głogowskie do XVII wieku (83) Jakub Szajt
Garnizon głogowski po r. 1910 (41) Andrzej Malinowski
Garnizon głogowski 1921 – 1939 (42) Andrzej Malinowski
Garnizon głogowski 1939 – 1945 (43) Andrzej Malinowski
Garnizon głogowski w wojnie 1939 – 1945 (45) Andrzej Malinowski
Garnizon po 1945 [1] i [2)] (66/67) Wiesław Maciuszczak
Garnizon – wojsko w Głogowie w latach 1939-1945 (70) Wiesław Maciuszczak
Gaworzyce [I] (70) Antoni Bok
Gaworzyce [II] (70) Antoni Bok
Gaworzyce – bunt chłopów (26) Jerzy Jankowski
Gaworzyce – mauzoleum (l4) Ryszard Sieledczyk
Gaworzyce – pałac (55) Piotr Bieruta
Gawryś Henryk (41) Marek Robert Górniak
Gazownia Głogów (45) Zbigniew Szymański
Gebauer Piotr (20) Marek Robert Górniak
Gelbes Buch (Żółta księga) (83) Antoni Bok
 Gillern Dominika (83) Marek Robert Górniak
Gimnazjum ewangelickie (obecnie Gimnazjum nr 1) – gmach (66/67) Janusz Opaska
Gimnazjum nr 4 im. Polskich Odkrywców  (76) Sławomir Olejnik
Geodel Gedeon (58/59) Michał Cimek
Glinica – cmentarzysko szkieletowe (l9) Krzysztof Demidziuk
Glinica – pałac (24) Rafael Rokaszewicz
Glogauer Liederbuch (9) Sylwia Malcher
Glogoviana w Encyklopedii Katolickiej  (73) Marek Robert Górniak
„Głogi” (zespół muzyczny) (75) Michał Cimek
Głogowska Fabryka Maszyn Budowlanych FAMABA  (76) Antoni Bok
Głogowska Fabryka Maszyn Budowlanych FAMABA – działalność socjalna i społeczna (76) Antoni Bok
Głogowski Miesięcznik Kulturalny MIT (75) Michał Cimek
Głogowski Przegląd Kultury Polskiej – Kresy (50) Henryka Rudowicz
Głogowski strój ludowy (23) Andrzej Kurzak
Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej (75) Dariusz Andrzej Czaja
Głogowskie Konfrontacje Literackie (72) Małgorzata. Grouz
Głogowskie Spotkania Jazzowe (22) Zbigniew Rybka
Głogowskie Stowarzyszenie Literackie (72) Katarzyna Swędrowska
Głogowskie Towarzystwo Historyczne (34) Antoni Bok
Głogowskie Towarzystwo Kultury  (81) Antoni Bok
Głogów – Eisenhüttenstadt (współpraca) (44) Krzysztof Zawicki
Głogów – etymologia nazwy (20) Jerzy Jankowski
Głogów wczesnośredniowieczny (7) Zenon Hendel
Głogów w literaturze niemieckiej (5) Antoni Bok
Głogów – założenie miasta (23) Janusz Chutkowski
Głogów 1945 – wojskowa komenda miasta (30) Janusz Chutkowski
Głogówko – powstanie wsi (47) Andrzej Malinowski
Głogówko [2] (58/59) Andrzej Malinowski
Gmina ewangelicka w Głogowie [1] (36); [2] (37) Andrzej Malinowski
Gmina Gaworzyce (77) Zbigniew Mazurek
Gmina miejska Głogów  (74) Dariusz Andrzej Czaja
 Gmina wiejska Głogów (74) Alicja Gorajewska
Gmina Grębocice (77) Marek Robert Górniak
 Gmina Jerzmanowa (74) Antoni Bok
Gmina Kotla (74) Marek Robert Górniak
Gmina Pęcław (74) Marcin Kuchnicki
Gmina Radwanice (77) Dariusz Jarosz
Gmina Sława (75) Paweł Łachowski
Gmina Żukowice (74) Zbigniew Mazurek
Gospodarka głogowska w końcu XVIII w. (l4) Jerzy Jankowski
Gospodarka głogowska w XIX w (38) Jerzy Jankowski
Gostyń – grodzisko (4) Krzysztof Czapla
Góra Głogowska (58/59) Marcin Burczik
Góra św. Anny (53/54) Renata Matysiak
Górka – skarb wczesnobrązowy (2l) Krzysztof Demidziuk
Górkowo (51/52) Antoni Bok
Graal (22) Zbigniew Rybka
Granica państwowa w głogowskiem w 1920 r. [1] i [2]  (43) Artur Pacyga
Grecki Adam (75) Wiesław Maciuszczak
Grębocice – gmina (l2) Marek Robert Górniak
Grębocice – gmina protestancka (44) Marek Robert Górniak
Grębocice – kościół pw. św. Marcina (6) Jerzy Sadowski
Grębocice w czasach nowożytnych (8) Marek Robert Górniak
Grębocice w średniowieczu (7) Marek Robert Górniak
Grębocice – wykopaliska (9) Marek Robert Górniak
Grębocice – zabytki architektury (l0) Marek Robert Górniak
Gręś Stanisław (72) Marek Robert Górniak
Griesinger Eugen (68) Marcin Burczik
Grochowice – dzieje miejscowości do 1945 r. (62/63) Paweł Łachowski
Grodowiec – ambona w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela (56) Józef Cwynar
Grodowiec – figura matki Bożej Grodowieckiej w kościele pw. Św.Jana Chrzciciela (70) ks.Witold Pietsch
Grodowiec – kalwaria (34) Józef Cwynar
Grodowiec – kościół pw. św. Jana Chrzciciela Historia kościoła (4) Józef Cwynar
Grodowiec – Kościół św. Jana Chrzciciela – ołtarz patrona kościoła (68) Józef Cwynar
Grodowiec – sanktuarium maryjne [l] i [2] (28) Marek Robert Górniak
Grodziec Mały – historia do roku 1945 (77) Marek Robert Górniak
Grodziec Mały – historia po roku 1945 (77) Marcin Kuchnicki
Grodzisko średniowieczne z XI-XII wieku na Ostrowie Tumskim w Głogowie (69) Krzysztof Czapla
Grodziszcze (70) Marek R.Górniak
Grolman Karl von (71) Wiesław Maciuszczak
Grolman Wilhelm von (71) Wiesław Maciuszczak
Grosz Głogowski (l0) Jerzy Herman
Grupa Ukrzyżowania na cmentarzu przy ul. Legnickiej w Głogowie (62/63) Marcin Burczik
Grób unietycki w Głogowie (ll) Piotr Gierczak
Gród piastowski (l) Zenon Hendel
Gród plemienny (8) Zenon Hendel
Gryphius Andreas (l) Antoni Bok
Gryphius Andreas – „Piastus” (5) Antoni Bok
Gryphius Andreas – „Ukochana kolczasta róża” (4) Zbigniew Rybka
Grzbiet Dalkowski (62/63) Antoni Bok
Gurawski Jerzy  (82) Edyta i Dariusz Wojtowiczowie
Güntherowie (l) Janusz Chutkowski
Haczkowski Józef (30) Artur Pacyga
Halerze głogowskie  (77) Dariusz Jarosz
Hartmann Johann Ernst (75) Antoni Bok
Handel prywatny w Głogowie w l. 1945 – 1948 (45) Janusz Chutkowski
Haurwitza dom (51/52) Sławomir Krawczyk
Hellmann Oskar (78) Antoni Bok
Henryk I Brodaty (70) Piotr Weryszko
Henryk I Brodaty a Głogów (70) Antoni Bok
Henryk III (2) Janusz Chutkowski
Henryk III – kancelaria (27) Jerzy Jankowski
Henryk IV (II) Wierny (68) Rafael Rokaszewicz
Henryk V Żelazny (l5) Janusz Chutkowski
Henryk VII Rumpold (l4) Janusz Chutkowski
Henryk VIII Wróbel (25) Janusz Chutkowski
Henryk IX (27) Janusz Chutkowski
Henryk XI (29) Janusz Chutkowski
Herb Głogowa (l0) Janusz Chutkowski
Herby księstwa głogowskiego (3) Jerzy Dymytryszyn
Herfarth Heinrich (68) Marcin Burczik
Heymann Carl (60/61) Marek Robert Górniak
Hindenburg w Głogowie (68) Paweł Łachowski
Hoffmann Ernst Teodor Amadeus (1776 – 1822) (47) Michał Cimek
Hoffmann Hermann (l2) Antoni Bok
Hoffmeister August (83) Przemysław Lewicki
Honorowi Obywatele Głogowa (72) Wiesław Maciuszczak
Horbulewicz Leonard (50) Artur Pacyga
Hotel „National” (46) Sławomir Krawczyk
Hotel „Tschamerhof” (47) Sławomir Krawczyk
Hryhorowicz Józef (29) Artur Pacyga
Hutnictwo z okolic Głogowa w VI – VII w. (36) Krzysztof Czapla
Huta Miedzi „Głogów” (81) Zbigniew Gostyński
Huta Miedzi „Głogów” – Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych (81) Zbigniew Gostyński
Huta Miedzi „Głogów” – Strefa ochronna   (81) Antoni Bok
Insygnia władz miasta Głogowa po roku 1989  (77) Alicja Gorajewska
Izba Muzealna w Głogowie (2l) Janusz Chutkowski
Jaczów – historia do 1945 roku (75) Antoni Bok
Jaczów – historia po 1945 roku (75) Antoni Bok
Jaczów – kościół pw. Apostołów Szymona i Tadeusza Judy (l3) Jerzy Sadowski
Jadwiga córka Henryka V Żelaznego (7) Sylwia Malcher
Jadwiżanki (58/59) Marek Robert Górniak
Jadwiżanki (II) (70) Marek Robert Górniak
Jakub z Głogowa (24) Dariusz Hybel
Jakubów – kościół pw. św. Jakuba Większego (l4) Jerzy Sadowski
Jan I (39) Marek Robert Górniak
Jan II (l6) Janusz Chutkowski
Jan archidiakon głogowski (ll) Jerzy Jankowski
Jan Gloger – złotnik krakowski (36) Janusz Chutkowski
Jan – syn Henryka III (40) Marek Robert Górniak
Jan z Głogowa (l) Janusz Chutkowski
Jan z Głogowa – filozofia (6) Dariusz Hybel
Jankowski Lech (77) Wiesław Maciuszczak
Jäkel Erich (66/67) Przemysław Lewicki
Jaroszewski Marian (51/52) Artur Pacyga
Jerzmanowa – gmina (9) Antoni Bok
Jerzmanowa – gospodarka gminy (l5) Antoni Bok
Jerzmanowa – pomnik „Ludziom Ziemi” (68) Józef Cwynar
Jerzmanowa – historia (9) Jerzy Dymytryszyn
Jezuici [l] (l7); [2] (l8) Marek Robert Górniak
Jonston Jan (50) Jerzy Jankowski
Jurydyka kolegiacka w Głogowie (80) Antoni Bok
Juszkiewicz Wiesław (71) Wiesław Maciuszczak
Kabaret „Pśtyk”  (77) Wiesław Maciuszczak
Kaczkowski Mieczysław (55) Marek Robert Górniak
Kaczkowski Mieczysław – publikacje (55) Marek Robert Górniak
Kamera głogowska (l2) Jerzy Jankowski
Kamienie pamiątkowe [1] i [2] (51/52) Michał Cimek
Kamienica i sklep Kronheimów (72) Łukasz Pakuła
Kapała Władysław  (82) Marek Robert Górniak
Kapelusz targowy (4) Jerzy Dymytryszyn
Kapituła kolegiacka w Głogowie – fundacja (80) Marek Robert Górniak
Kaplica loretańska w Głogowie (28) Andrzej Kurzak
Kaplica pw. św. Anny (50) Rafael Rokaszewicz
Karnkowski Jan (l2) Krzysztof Nowak
Karpiński Stanisław (79) Michał Górawski
Karsch Anna Louisa (66/67) Agnieszka Łachowska
Kasztelanowie głogowscy (28) Jerzy Herman
Katarzyna – księżniczka głogowska, „panna z Lubina” (79) Antoni Bok
Katarzyna Tellniczanka (l2) Krzysztof Nowak
Kauschke Józef (40) Andrzej Kurzak
Kazimierz II (51/52) Marek Robert Górniak
Kina: „Primus-Palast” i „Schauburg” (3) Zbigniew Rybka
Kina po l945 r. (8) Marek Robert Górniak
Kirkiewicz Józef (76) Marek Robert Górniak
Klaryski (l) ks. Aleksander Walkowiak
Klatt Robert (68) Marek Robert Górniak
Klepper Jochen (49) Andrzej Malinowski
Klimat Głogowa (36) Jerzy Herman
Klub Garnizonowy (56) Stefan Górawski
Klub Inteligencji Katolickiej (24) Andrzej Zawicki
Klub Turystów Górskich I Narciarzy Watra w Głogowie (71) Andrzej Kwiatkowski
Kłobuczyn – historia do 1945 roku (średniowiecze) (83) Janusz Michalski
(Kłobuczyn – historia do 1945 roku (okres nowożytny) 83) Janusz Michalski
Kłobuczyn – historia po 1945 roku (83) Janusz Michalski
Kłobuczyn – dzwon Świętosław (83) Janusz Michalski
Kłobuczyn – kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej (20) Rafael Rokaszewicz
Knigge, Jobst Hilmar von  (47) Marek Robert Górniak
Knorr von Rosenroth Christian (68) Marek Robert Górniak
Körnig Helmut (68) Marta Lewicka
Knötel Paul (56) Antoni Bok
Knötel Richard (56) Antoni Bok
„Kodeks Karny” (zespół muzyczny) (79) Marcin Kuchnicki
Kolegiata NMP w Głogowie – (X – XIIIw.) (3) Jerzy Sadowski
Kolegiata NMP w Głogowie – (XVw.) (3) Jerzy Sadowski
Kolegiata NMP w Głogowie –  (XV – XIX w.) (3) Jerzy Sadowski
Kolegiata NMP w Głogowie – ambona  (77) Jakub Szajt
Kolegiata NMP w Głogowie – krzyż procesyjny (80) Jacek Witkowski
Kolegiata NMP w Głogowie –  odbudowa (48) Henryka Rudowicz
Kolegiata NMP w Głogowie – odbudowa w latach 2000-2020  (80) Antoni Bok
Kolegiata NMP w Głogowie – ołtarz główny (80) Arkadiusz Wojtyła
Kolegiata NMP w Głogowie –  wezwania (60/61) Waldemar Hass
Kolegiata NMP w Głogowie – ołtarz św. Marii Magdaleny (77) Jakub Szajt
Kolegium jezuickie (l3) Sylwia Malcher
Kolej: linia Jankowa Żagańska – Głogów (66/67) Paweł Łachowski
Kolej: linia Głogów – Leszno (66/67) Paweł Łachowski
Kolej w Głogowie (31) Jerzy Herman
Koło Kulturalno – Oświatowe (ll) Janusz Chutkowski
Komendanci Festung Glogau (58/59) Przemysław Lewicki
Komisariat biskupi w Głogowie  (82) Marek Robert Górniak
Konfederacja głogowska (38) Jerzy Jankowski
Konrad I (2) Janusz Chutkowski
Konrad Garbaty (23) Andrzej Malinowski
Konwisarstwo w Głogowie (43) Artur K. F. Wołosz
Konwisarstwo w Głogowie (wyroby) (44) Artur K. F. Wołosz
Kosmalski Andrzej (68) Michał Cimek
Kościół grodowy (I) na Ostrowie Tumskim w Głogowie (69) Henryka Podolińska
Kościół ewangelicki „Lódź Chrystusowa” (35) Janusz Chutkowski
Kościół garnizonowy (64/65) Grzegorz Podruczny
Kościół grekokatolicki (l3) Dariusz Hybel
Kościół Pokoju (35) Janusz Chutkowski
Kościół pw. Bożego Ciała – architektura (l8) Józef Cwynar
Kościół pw. Bożego Ciała – historia (l6) Józef Cwynar
Kościół pw. Bożego Ciała – kaplice (72) Antoni Bok
Kościół pw. Bożego Ciała – odbudowa (l9) Józef Cwynar
Kościół p.w. Bożego Ciała – nagrobek hrabiny von Franckenberg (64/65) Marcin Burczik
Kościół p.w. Bożego Ciała – nagrobek księżnej von Lichtenstein (64/65) Marcin Burczik
Kościół pw. NMP Królowej Polski [1] (23); [2] (24) Sławomir Krawczyk
Kościół pw. Miłosierdzia Bożego [l] (25); [2] (27) Sławomir Krawczyk
Kościół pw. Św. Jerzego (48) Andrzej Malinowski
Kościół pw. Św. Krzyża (49) Rafael Rokaszewicz
Kościół pw. Św. Mikołaja – monstrancja (33) Jerzy Dymytryszyn
Kościół pw. Św. Mikołaja – okres romański (27) Andrzej Sadowski
Kościół pw. Św. Piotra (40) Rafael Rokaszewicz
Kościół pw. Św. Stanisława [1] i [2] (41) Rafael Rokaszewicz
Kościół Zielonoświątkowy (l0) Dariusz Hybel
Koszary głogowskie do 1814r. (64/65) Grzegorz Podruczny
Koszary głogowskie do 1814r. (64/65) Marek Robert Górniak
Kotla – berło sztyletowe (l5) Krzysztof Demidziuk
Kotla – cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich (8) Magdalena Świderska
Kotla – kompania radiotechniczna (68) Wiesław Maciuszczak
Kotla – kościół pw. Św. Marcina (49) Marek Robert Górniak
Kotla – osada z okresu wpływów rzymskich (l2) Krzysztof Demidziuk
Kotwica  (75) Marek Robert Górniak
Kowalik Marian (79) Zbigniew Mazurek
Krahl-Seretna Danuta   (82) Michał Cimek
Krążkowo – historia miejscowości do 1945 r. (60/61) Paweł Łachowski
Kretschmer Eugen (62/63) Marcin Burczik
Kretschmer Johann Philip (71) Andrzej Kozieł
Kromolin – ambona w kościele. Pw. Św. Michała Archanioła (42) Andrzej Sadowski
Kromolin – cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej (22) Krzysztof Demidziuk
Kromolin – osada wczesnosłowiańska (25) Krzysztof Demidziuk
Kromolin – pałac (26) Rafael Rokaszewicz
Kromolin – skarb wczesnobrązowy (l4) Krzysztof Demidziuk
Kronika Głogowska (l2) Janusz Chutkowski
Kronika Ludwika Stępczaka (32) Artur Pacyga
Królak Adam Witold (9) Janusz Chutkowski
Krzepielów – historia miejscowości [1] i [2] (51/52) Paweł Łachowski
Krzepielów – kościół pw. Św. Marcina (20) Paweł Łachowski
Krzepielów – zespół pałacowy (64/65) Agnieszka Łachowska
Krzepów – kościół pw. Najśw. Serca Jezusowego (7) Jerzy Sadowski
Krzepów – historia do 1945r. (71) Antoni Bok
Krzepów – historia po 1945r. (71) Dariusz Jarosz
Krzepów – parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (71) Dariusz Jarosz
Krzycki kanał (56) Jerzy Herman
Krzydłowice – lokacja miejska (2l) Jerzy Jankowski
Krzydłowiczki (58/59) Paweł Łachowski
Krzyże i kapliczki pokutne [1] i [2] (l6) Paweł Łachowski
Kubik Maria Danuta Emilia (60/61) Marek Robert Górniak
Księgarnie głogowskie [1] (53/54), [2] (55) Renata Matysiak
Kube Wilhelm (68) Marek Robert Górniak
Kurów Mały (51/52) Wojciech Borecki
Kurów Wielki – ambona w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela (2l) Józef Cwynar
Kurów Wielki – chrzcielnica w kościele parafialnym (23) Józef Cwynar
Kurów Wielki – kościół pw. Św. Jana Chrzciciela (l5) Jerzy Sadowski
Kurów Wielki – płyta nagrobna Franciszka Karola Bronné (26) Andrzej Kurzak
Kuss Otto (68) Marek Robert Górniak
Kuźnica Głogowska (62/63) Paweł Łachowski
Kutzan Zbigniew (58/59) Marek Robert Górniak
Kuźnictwo z okolic Głogowa z VI – VII wieku (37) Krzysztof Czapla
Kwartniki głogowskie 1290 – 1342 (?) (31) Andrzej Kurzak
Kwartniki głogowskie księżnej Mechtyldy (1309-1318)  (77) Dariusz Jarosz
Kwielice (43) Marek Robert Górniak
Kwielice – kościół pw. Św. Michała Archanioła (6) Jerzy Sadowski
Landflucht (41) Jerzy Jankowski
Las miejski (45) Antoni Bok
Lasy okolic Sławy (33) Witold Szwaja
Laube Heinrich Rudolf Constantin (57) Michał Cimek
Lazarety (72) Wiesław Maciuszczak
Leipziger August Wilhelm, von (81) Martin Sprungala
Lekkoatletyka w Głogowie po 1945 r. (72) Tadeusz Karpowicz
Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego (58/59) Magdalena Świderska
Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy (LGOM) (72) Marek Robert Górniak
Levysohn Wilhelm (53/54) Michał Cimek
Lewicki Jerzy (76) Michał Cimek
 Lewicz Róża (81) Zbigniew Mazurek
Liceum Ogólnokształcące I [l] ( 26); [2] (29) Krzysztof Zawicki
Liceum Ogólnokształcące I – architektura budynku (60/61) Sławomir Krawczyk
Liceum Ogólnokształcące II [l] (24); [2] (25) Roman Bochanysz
Liceum Ogólnokształcące IV (39) Urszula Zięba
Lichtenfels Georg (78) Marek Robert Górniak
Liga Kobiet w Głogowie  (81) Maria Kubasik
Liga Obrony Kraju oddział w Głogowie (do 1999 r.) (78) Wiesław Maciuszczak
Lindenruh – zakład druku ozdobnego (8) Antoni Bok
Linia kolejowa Głogów – Sława – Kolsko (70) Paweł Łachowski
Lisowczycy (64/65) Wiesław Maciuszczak
Lipinki (55) Paweł Łachowski
Lubogoszcz (38) Artur Pacyga
Lucas Leopold (39) Antoni Bok
Ludność Głogowa w latach 1945-1950 (62/63) Marcin Burczik
Ludność Głogowa w latach 1945-1950 – pochodzenie terytorialne (60/61) Marcin Burczik
Ludność kamery głogowskiej w  II  połowie XVIII wieku  (22) Jerzy Jankowski
Łagoszów Wielki – historia do 1945 roku (68) Antoni Bok
Łagoszów Wielki – historia od 1945 r. (79) Antoni Bok
Łaźnia i łaziebnicy (l9) Jerzy Herman
Łemkowie – osadnictwo na ziemi głogowskiej po 1945 r. (55) Michał Cimek
Łodzie drążone – dłubanki (53/54) Aleksandra Kopańska
Machiny oblężnicze (69) Piotr Weryszko
Maciejewski Tadeusz  (77) Wiesław Maciuszczak
Madonna głogowska Cranacha (l3) Antoni Bok
Maimon Salomon (ll) Dariusz Hybel
Majunke Paul (58/59) Marek Robert Górniak
Malowidło ścienne gotyckie w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Brzostowie (45) Józef Cwynar
Malski Janusz  (81) Marek Robert Górniak
Małaszewski Władysław  (79) Marek Robert Górniak
Małgorzata Cylejska – księżna głogowska (53/54) Antoni Bok
Małgorzata Cylejska – nagrobek (53/54) Antoni Bok
Marchia Głogowska (29) Jerzy Herman
Mechtylda (Matylda) – żona Henryka III (20) Janusz Chutkowski
Medycyna w departamencie głogowskim (l9) Jerzy Jankowski
Metodyści w Głogowie (71) Marek Robert Górniak
Michael Alfred i Paul (66/67) Przemysław Lewicki
Miecz Rady Miejskiej Głogowa (l) Jerzy Dymytryszyn
Miejsce Pamięci Kościół Ewangelicki „Łódź Chrystusowa“ (57) Antoni Bok
Miejska Biblioteka Publiczna (7) Marek Robert Górniak
Miejski Ośrodek Kultury (46) Marek Robert Górniak
Miejskie Koło Wędkarskie nr 4 w Głogowie (40) Krzysztof Zawicki
Miejskie tereny zielone (do 1945 r.) (42) Antoni Bok
Międzynarodowy Festiwal im. Andreasa Gryphiusa (76) Dariusz Andrzej Czaja
MZKS Chrobry Głogów  (81) Michał Górawski
Milicja Obywatelska i Policja [1] i [2] (53/54) Roman Główczyński
Minsberg Ferdinand  (82) Martin Sprungala
Młyny pływające (56) Paweł Łachowski
Młyny wodne na strumieniu Sępolno  (79) Antoni Bok
Morasiewicz Władysław (78) Andrzej Perlak
Most Tolerancji w Głogowie (78) Wiesław Maciuszczak
Mosty drogowe do 1945 r. (58/59) Marcin Burczik
Mroczek Wiesława  (81) Michał Cimek 
M/s „Głogów”  (82) Renata Matysiak
Müller Eduard (31) Antoni Bok
Müller Wiesław (80) Michał Cimek 
Munk Salomon (40) Antoni Bok
Mury obronne (l) Jerzy Dymytryszyn
Muzeum Miejskie w Głogowie (do 1945 r.) (41) Antoni Bok
Muzeum w Głogowie (44) Janusz Chutkowski
Naczynia grupy Falkego z Głogowa (79) Jakub Szajt
Naczynia szklane z XIII wieku (38) Krzysztof Czapla
Nadkonsystorz w Głogowie (1742-1811)    (82) Marek Robert Górniak
Nadleśnictwo Głogów (71) Marek Robert Górniak
Nagrobek księżnej Mechtyldy (49) Józef Cwynar
Nagrobek Heleny von Stössel (82) Jakub Szajt
Nagrobek Ludwiga de Lopis de Montdeverques (78) Jakub Szajt
Najgebauer Jerzy  (79) Wiesław Maciuszczak
Nalepa Marian Kazimierz (80) Marek Robert Górniak
Napoleon w Głogowie (43) Janusz Chutkowski
Nazewnictwo miejscowe (34) Jerzy Jankowski
Nielubia – historia do 1945 r. (81) Antoni Bok
Nosocice – wczesnośredniowieczna łaźnia (l6) Krzysztof  Czapla
Nosocice – historia do roku 1945 (77) Dariusz Jarosz
Nowe Miasto (55) Rafael Rokaszewicz
NSDAP na ziemi głogowskiej (38) Jerzy Dymytryszyn
NSZZ „Solidarność” w l. 1980 – 1983 [1] (48); [2] (49) Michał Cimek
Obiszów (42) Marek Robert Górniak
Obiszów – skarb (3) Zenon Hendel
Oblężenie Głogowa w 1945 r. (46) Janusz Chutkowski
Obniżenie Milicko-Głogowskie (58/59) Paweł Łachowski
Obora (25) Paweł Łachowski
Obozy [1] (l9) Sylwia Malcher
Obozy [2] (53/54) Marek Robert Górniak
Obozy – przejściowe miejsca odosobnienia dla polskich dzieci w Głogowie (1940-1945) (78) Marek Robert Górniak
Obraz Madonna z Dzieciątkiem Joosa van Cleve (?) w kościele św. Jana Chrzciciela w – Grodowcu (71) Mateusz Kapustka
Obraz wotywny kanonika L. G. (20) Józef Cwynar
Obrona Głogowa w 1109 r. (33) Janusz Chutkowski
Obrona Głogowa w literaturze pięknej (69) Dariusz Andrzej Czaja
Ochotnicze Straże Pożarne na Ziemi Głogowskiej  (76) Marek Robert Górniak
Odkrycie rud miedzi w 1957 roku (60/61) Antoni Bok
Odra – dzieje regulacji [l] i [2] (l4); [3] (l5) Jerzy Herman
Odra – pociągi holownicze (2l) Jerzy Herman
Odra – powodzie (53/54) Jerzy Herman
Odra – powódź w 1903 r. (30) Jerzy Herman
Odra – sezon nawigacyjny (33) Jerzy Herman
Odra – spławianie zboża (35) Jerzy Herman
Odra – stan czystości wód (26) Jerzy Herman
Odra – wały przeciwpowodziowe (6) Jerzy Herman
Odra – zmiana koryta w XVIII w. (4) Jerzy Herman
Odznaki pamiątkowe Jednostek Wojskowych Garnizonu Głogów (80) Marek Donaj
Ognisko Muzyczne w Głogowie – pocz. działalności (44) Urszula Kulus
Ogorzelec (83) Marek Robert Górniak
Ogrody działkowe w Głogowie do 1945 r.  (81) Antoni Bok
Ogród zoologiczny (62/63) Antoni Bok
Okupacja francuska w Głogowie (40) Jerzy Jankowski
Olszowski Wojciech (68) Marek Robert Górniak
Opitz (Opitius) Martin (l4) Krzysztof Nowak
Orzech Stanisław (76) Michał Cimek
Osadnictwo ludności polskiej w l. 1945 – 1950 (47) Janusz Chutkowski
Osiedle „Nowe Jeruzalem” (64/65) Michał Cimek
Ostrów Tumski w średniowieczu (77) Antoni Bok
Ostrów Tumski w okresie nowożytnym (XVI-XVIII w.)  (77) Antoni Bok
Ostrów Tumski w XIX-XX wieku (do roku 1945)  (77) Antoni Bok
Ośrodek Archeologiczno-Numizmatyczny w Głogowie (80) Jakub Szajt
Ośrodek Duszpasterstwa Chorych im. Jana Pawła II – Uzdrowienie Chorych (51/52) Henryka Rudowicz
Oświetlenie uliczne miasta (46) Zbigniew Szymański
Państwowa Komunikacja Samochodowa, O. VI w Głogowie  (77) Wiesław Maciuszczak
Państwowa Szkoła Muzyczna (25) Marek Robert Górniak
Państwowy Ośrodek Maszynowy w Głogowie (76) Wiesław Maciuszczak
Papiernia głogowska (l0) Jerzy Herman
Papużyński Władysław  (76) Michał Cimek
Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego (64/65) Dariusz Andrzej Czaja
Park Paulinów (70) Joanna Sarbinowska
Parki dworskie (22) Jerzy Jankowski
Paschke Willibald (44) Antoni Bok
Pastorius Joachim (4) Janusz Chutkowski
Pastorius Joachim – pisma (33) Marek Robert Górniak
Pawilon Goethego (42) Antoni Bok
Pęcław – gmina (20) Antoni Bok
Pieczęcie miejskie (35) Jerzy Herman
Piersna – kościół pw. Nawiedzenia NMP (5) Jerzy Sadowski
1. Drużyna Harcerzy  im. Tadeusza Kościuszki (1957-1960) (72) Michał Cimek
Pilitsidis Telemach (83) Antoni Bok, Michał Cimek
Piotrowice – dąb „Chrobry” (28) Jerzy Sadowski
Plany nowego portu (22) Jerzy Herman
Plany widokowe Głogowa (80) Antoni Bok
Plenery plastyczne Człowiek kształtuje i chroni środowisko (71) Roma Pilitsidis
Płyta nagrobna generała Reisky’ego w kościele Bożego Ciała w Głogowie (62/63) Przemysław Lewicki
Płyta nagrobna kanonika głogowskiego Wacława (83) dr hab. Romuald Kaczmarek prof. UWr
Poczta w Głogowie w latach 1945-1991 (79) Wiesław Maciuszczak
Podział Głogowa (39) Jerzy Herman
Pol Johann (62/63) Jakub Jagiełło
Polkowice – ratusz (49) Antoni Bok
Polska administracja wodna w Głogowie (5) Jerzy Herman
Polski Czerwony Krzyż – powstanie (34) Antoni Przybysz
PTTK Oddział w Głogowie (42) Andrzej Kwiatkowski
Pomnik „Biblioteka Świętego Pielgrzyma” (66/67) Kazimierz Ożóg
Pomnik „Dzieci Głogowa” (l0) Rafael Rokaszewicz
Pomnik Józefa Wybickiego w Głogowie (82) Maciej Iżycki
Pomnik Żydów Głogowskich (49) Henryka Rudowicz
Pomniki głogowskie – przedwojenne [1], [2] i [3] (51/52) Wojciech Borecki
Pomniki Poległych w wojnie 1914 – 1918 (40) Andrzej Malinowski
Pomniki przyrody (41) Jerzy Herman
Porty w Głogowie do 1945 roku (76) Antoni Bok
Posadowsky-Wehner Artur (68) Martin Sprungala
Posąg Katarzyny śląskiej z nagrobka księżny (?) (72) Bożena Guldan-Klamecka
Posąg księżny Salomei głogowskiej (72) Bożena Guldan-Klamecka
Posąg księżnej Salomei (46) Józef Cwynar
Poufny memoriał (31) Artur Pacyga
3. Poznański Pułk Piechoty nr 58 (64/65) Wiesław Maciuszczak
Powiat głogowski – granice administracyjne po 1945 r. [1] i [2] (53/54) Grażyna Myśków
Powiat głogowski od 01.01.1999 r. – Gospodarka (55) Antoni Bok
Powiat głogowski od 01.01.1999 r. – Położenie i charakterystyka obszaru (55) Antoni Bok
Powiat głogowski. – Władze samorzadowe; charakterystyka  (74) Antoni Bok
Powiatowe wystawy rolnicze (78) Marcin Kuchnicki
PSS w Głogowie – powstanie (l3) Janusz Chutkowski
Pożary w Głogowie (31) Jerzy Herman
Prades Jean-Martin de (78) Marek Robert Górniak
Pradolina Głogowska (58/59) Paweł Łachowski
Prawa i przywileje miejskie (46) Jerzy Jankowski
Prawosławna Parafia Wszystkich Świętych (57) Stefan Dudra
Prawosławni (26) Dariusz Hybel
Prezentacje poetyckie „Dzieci z Poezją” (35) Zbigniew Rybka
Proces św. inkwizycji w Głogowie w 1630 r. (60/61) Michał Cimek
Pruski garnizon wojskowy (2l) Jerzy Jankowski
Przedmieście Brzostowskie (51/52) Rafael Rokaszewicz
Przedmieście Polskie (50) Rafael Rokaszewicz
Przedmieście Szpitalne (51/52) Rafael Rokaszewicz
Przedmieście Wiązów (38) Janusz Chutkowski
Przedmoście – grodzisko wczesnośredniowieczne (62/63) Krzysztof  Czapla
Przedmoście – historia do 1945 roku  (75) Marek Robert Górniak
Przedmoście – historia po 1945 roku  (75) Marcin Kuchnicki
Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra – 2” (l6) Jerzy Herman
Przemko (3) Janusz Chutkowski
Przemków (7) Janusz Chutkowski
Przesądy odrzańskich wodniaków (20) Jerzy Herman
Przewoźnik Jan Horacjusz (78) Michał Cimek
Przybyszów [1] (32); [2] (36) Artur Pacyga
Przynależność polityczna Głogowa w średniowieczu do 1331r. (71) Dariusz Andrzej Czaja
Przynależność polityczna Głogowa (1331-1526) (72) Dariusz Andrzej Czaja
Przytulisko dla najuboższych im. Św. Siostry Faustyny w Żukowicach (68) Dariusz Andrzej Czaja
Psorulla Elwira Miriam (80) Marek Robert Górniak
Pułk piechoty nr 37 (68) Wiesław Maciuszczak
Puttkamer Alberta von (70) Martin Sprungala
Przewodniki po Głogowie od 1945 roku (70) Dariusz Andrzej Czaja
Rada książęca (34) Jerzy Jankowski
Radio Plus Głogów (78) Wiesław Maciuszczak
Radwanice do r. 1945. 1. Wiesau (64/65) Antoni Bok
Radwanice do r. 1945. 2. Ransdorf (66/67) Antoni Bok
Rapocin – kościół pw. św. Wawrzyńca (23) Rafael Rokaszewicz
Ratusz – architektura (ll) Józef Cwynar
Ratusz – historia budynku (ll) Józef Cwynar
Ratusz – odbudowa (ll) Ryszard Sieledczyk
Ratusz – wieża [1] i [2] (51/52) Antoni Bok
Rechenbergowie i Barwitzowie w Sławie (28) Artur Pacyga
Redemptoryści (l0) Marek Robert Górniak
Referendum Ludowe w pow. głog. w 1946 r. [1] i [2] (45) Artur Pacyga
Reforma administracyjna z 29.11.1972 r. (powiat głogowski) (83) Marcin Kuchnicki
Reforma ustroju miast w 1809 r. (44) Jerzy Herman
Reformacja w Głogowie (7) Dariusz Hybel
Reisky Franz Wenzel (70) Wiesław Maciuszczak
Retków (62/63) Marek Robert Górniak
Reuter Fritz (25) Antoni Bok
Rezerwat Uroczysko Obiszów (71) Marek Robert Górniak
Rheinwald Julien Charles Louis – płyta nagrobna (58/59) Paweł Łachowski
Robotnicze Centrum Kultury (57) Marek Robert Górniak
Rodzaje machin oblężniczych (69) Piotr Weryszko
Rok l945 – początki handlu (20) Janusz Chutkowski
Rok l945 – Zarząd Miejski (l) Janusz Chutkowski
Rok l945 – zniszczenia wojenne (l) Janusz Chutkowski
Rolnictwo głogowskie w XVIII w. (41) Jerzy Jankowki
Rosa Bernard (34) Marek Robert Górniak
Rosa Bernard – pisma (34) Marek Robert Górniak
Rothe Oswald (68) Przemysław Lewicki
Rozminowanie ziemi głogowskiej od 1945 roku (68) Wiesław Maciuszczak
Rowerowy Szlak Odry (58/59) Antoni Bok
Rozruchy i tumulty miejskie (31) Jerzy Jankowski
Rozwój osadnictwa w XV i XVI wieku (36) Jerzy Jankowski
Rómmel Juliusz w Sławie (60/61) Artur Pacyga
Równina Szprotawska – geografia i geologia (64/65) Antoni Bok
Równina Szprotawska – przyroda (66/67) Antoni Bok
Ruch trzeźwości (66/67) Michał Cimek
Rudnicki Piotr (56) Marek Robert Górniak
Ruszowice – historia do roku 1945  (76) Antoni Bok
Rusznikarstwo (48) Jerzy Dymytryszyn
Rybak Edward  (79) Michał Cimek
Rybołówstwo w okresie plemiennym (37) Krzysztof Czapla
Rzeczyca (62/63) Marek Robert Górniak
Rzeczyca – kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej (4) Jerzy Sadowski
Rzeka Rudna (50) Jerzy Herman
Rzemiosło po 1945 r. (2l) Krzysztof Zawicki
Sack Simon Heinrich (48) Aleksandra Kopańska
Sadowski Jerzy Bogusław (57) Marek Robert Górniak
Salomea (5) Janusz Chutkowski
Samorząd miasta w latach 1994 – 98 (50) Krzysztof  Zawicki
Sanojca Ryszard (76) Wiesław Maciuszczak
Saperzy w Głogowie do 1945 roku (68) Wiesław Maciuszczak
Saperzy w Głogowie od 1945 (68) Wiesław Maciuszczak
Sąd Obwodowy w Głogowie (Königliches Amtsgericht zu Glogau) (66/67) Marek Robert Górniak
Sąd Okręgowy i Grodzki w Głogowie (l4) Janusz Chutkowski
SC Preussen 1911 Glogau  (82) Dariusz Andrzej Czaja
Schade Walther (83) Marek Włodarczyk
Schäffer Marcin Fryderyk (33) Jerzy Jankowski
Scholarowie głogowscy (l9) Jerzy Herman
Schoneus Andreas (9) Janusz Chutkowski
Schönaich Jerzy – właściciel zamku w Siedlisku (33) Urszula Kulus
Schultze Valentin Christian (3) Zbigniew Rybka
Scultetus Hieronim (30) Marek Robert Górniak
Scultetus Jonas (6) Jerzy Herman
Sczaniecki Jerzy (78) Wiesław Maciuszczak
Seftleben Henryk (64/65) Marek Robert Górniak
Sejmiki weichbildowe (49) Jerzy Dymytryszyn
Serafin Janina (60/61) Michał Cimek
Serby – historia miejscowości do 1945 r. (60/61) Paweł Trojan
Serby – historia miejscowości, lata powojenne (62/63) Paweł Trojan
Siedlisko – kaplica zamkowa (35) Urszula Kulus
Siedlisko – zamek [1] (33); [2] (34) Piotr Zubrzycki
Sieroszowice (68) Antoni Bok
Sieroszowice – Izba Pamięci im. Jana Wyżykowskiego i pomnik odkrycia rud miedzi (60/61) Antoni Bok
Sieroszowice – historia od 1945 r. (79) Antoni Bok
Skarb monet z XII i pocz. XIII w. (46) Jerzy Dymytryszyn
Skarb monet ze Starego Miasta w Głogowie (2004) (60/61) Marzena Grochowska
Skarb z Głogowa (l7) Krzysztof Demidziuk
Skarb z kościoła św. Mikołaja w Głogowie [1] i [2] (62/63) Przemysław Lewicki
Skarb z Milany (6) Magdalena Świderska
Skidniów – historia do roku 1945 (78)   Antoni Bok
Skidniów – historia po roku 1945 (78)   Antoni Bok
Skorpion – Osiedlowy Klub na Osiedlu Kopernik w Głogowie (34) Zbigniew Rybka
Sława – akcje społeczne (35) Artur Pacyga
Sława – apteka (32) Izabela Wróblewska
Sława – filie KL Gross–Rosen (66/67) Artur Pacyga
Sława – etymologia nazwy (56) Jerzy Jankowski
Sława – Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” (32) Andrzej Malinowski
Sława – Haugwitzowie (35) Artur Pacyga
Sława – komendantura wojskowa (48) Artur Pacyga
Sława – kościół pw. św. Michała Archanioła (32) Urszula Kulus
Sława – nieszczęścia i klęski żywiołowe (29) Artur Pacyga
Sława – obozy pracy (30) Andrzej Malinowski
Sława – pałac (32) Paweł Łachowski
Sława – powołanie organów M. O. (32) Andrzej Malinowski
Sława – powstanie Urzędu Pocztowo Telekomunikacyjnego (29) Andrzej Malinowski
Sława – powstanie władz oświatowych w l945 r. (27) Artur Pacyga
Sława – rok l945 (26) Artur Pacyga
Sława – szkolnictwo po l945 r. (24) Artur Pacyga
Sława – szpital (26) Antoni Przybysz
Sława w latach międzywojennych (39) Andrzej Malinowski
Sława Wieś (57) Artur Pacyga
Sławiński Józef  (81) Marek Robert Górniak
Sławskie księgozbiory (32) Artur Pacyga
Słoćwina – skarb (5) Magdalena Świderska
Słone – historia do roku 1945  (82) Antoni Bok
Słone – historia po 1945 roku (83) Marcin Kuchnicki
Smardzów (72) Antoni Bok
Sobczyce  – historia do roku 1945 (78) Antoni Bok
Sobczyce  – historia po roku 1945 (78) Antoni Bok
Sobczyce – szkoła podstawowa (38) Krzysztof Zawicki
Soetbeer Friedrich  (82) Maria Kubasik
Sojka Ryszard (80) Wiesław Maciuszczak
Solfa Jan (l9) Jerzy Jankowski
Specht Joachim (l8) Sylwia Malcher
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (57) Paweł Łachowski
Spis z 1787 r. (48) Jerzy Jankowski
Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy (36) Michał Cimek
Sport głogowski po l945 r. (l5) Janusz Cieślik
Spółdzielnia księgarska „Samorządowiec” (25) Antoni Przybysz
Stachura Edward (64/65) Marek Robert Górniak
Stachura Zygmunt (71) Roma Pilitsidis
Stachuriada w Grochowicach (23) Zbigniew Rybka
Stara Rzeka (72) Marek Robert Górniak
Stadion sportowy (47) Sławomir Krawczyk
Stanko Jan (l8) Jerzy Jankowski
Stare Miasto – działka mieszczańska z XIII – XIV w. (50) Krzysztof Czapla
Stare Miasto – po l945 r. (l8) Sławomir Krawczyk
Stare Strącze do 1945r. 1. Stare Strącze (Alt Strunz), 2. Zalesie (Zalisch), 3. Merzdorf (64/65) Martin Sprungala
Staroluteranie (22) Gustaw Goliński
Starostowie ziemscy (XIV – XVIII w.) (50) Jerzy Dymytryszyn
Stępczak Ludwik (32) Artur Pacyga
Starostwo powiatowe – początki [1] i [2] (53/54) Antoni Przybysz
Stocznia Głogów (37) Janusz Chutkowski
Stowarzyszenia Naukowo – Techniczne (50) Zbigniew Szymański
Stowarzyszenie Badaczy Pisma Św. (l9) Dariusz Hybel
Stowarzyszenie Chór Beati Cantores (64/65) Przemysław Walendzik
Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa (83) Jan Walczak
Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Usamodzielniania Dom w Głogowie (71) Antoni Bok
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Chrobry” Głogów (80) Michał Górawski
Straż pożarna w Głogowie (43) Piotr Górniak
Straż Pożarna w Głogowie po 1945 r. (72) Paweł Dziadosz
Strumień Sępolno (38) Jerzy Herman
Sukiennicy (ll) Jerzy Herman
Sulicki Tadeusz (70) Wiesław Maciuszczak
Synagogi głogowskie (39) Antoni Bok
Szabrownictwo w powiecie głogowskim w latach 1945 – 1946 (56) Artur Pacyga
Szczepańska Stefania  (83) Marek Robert Górniak
Szczepański Lucjan (68) Marek Robert Górniak
Szczepów – historia (l3) Rafael Rokaszewicz
Szczepów – pałac (l5) Rafael Rokaszewicz
Szczepów – sztylet brązowy (l3) Krzysztof Demidziuk
Szczyglice (71) Dariusz Jarosz
Szczyglice – kaplica pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny (71) Dariusz Jarosz
Szkolnictwo w l. 1918 – 45 [1] i [2] (47); [3] (48) Antoni Bok
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki  (76) Wiesław Maciuszczak
Szkoła podstawowa nr 8 im. Jana z Głogowa (30) Bogusław Mielcarek
Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi  (77) Malgorzata Olejnik
Szkoły parafialne w drugiej połowie XVII w. (39) Marek Robert Górniak
Szlachta w księstwie głogowskim (53/54) Jerzy Dymytryszyn
Szlak św. Jakuba (58/59) Waldemar Hass
Szpital miejski <przedwojenny> (57) Paweł Łachowski
Szpital w Głogowie. Okres 1945-1970 (71) Wiesław Maciuszczak
Szpitale w Głogowie do 1945 roku (83) Maria Kubasik
Szubienice (60/61) Paweł Łachowski
Szymocin (62/63) Marek Robert Górniak
Szymocin – ambona w kościele pw. Podwyższenia Krzyża św. (36) Marek Robert Górniak
Szymocin – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. (4) Jerzy Sadowski
Szymocin – tryptyk gotycki (30) Józef Cwynar
Świadkowie Jehowy (ll) Dariusz Hybel
Świnino (66/67) Marek Robert Górniak
Tarnów Jezierny – historia miejscowości do 1945 r. (61/62) Paweł Łachowski
Tablica pamiątkowa z 1814 roku (55) Rafael Rokaszewicz
Teatr im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie – odbudowa w latach 2016-2019 (79) Dariusz Andrzej Czaja
Teatr jezuicki (2) Zbigniew Rybka
Teatr na wodzie (l2) Jerzy Herman
Teatr w Głogowie – dzieje budynku (2) Zbigniew Rybka
Teatr w Głogowie – plany odbudowy (5) Zbigniew Rybka
Teatr w Głogowie – popiersie Gryphiusa (43) Antoni Bok
Teatr w Głogowie – ruch amatorski (5) Zbigniew Rybka
Teatr w Głogowie – życie teatralne do l945 r. (2) Zbigniew Rybka
Technikum Mechaniczne w Głogowie [1] (42); [2] (43) Krzysztof Zawicki
Temida średniowieczna [1] (23); [2] (24) Jerzy Herman
Tetzel Johann (80) Jakub Szajt
Tomkiewicz Kazimierz (33) Artur Pacyga
Towarzystwo Narodowe (31) Janusz Chutkowski
Towarzystwo Przyjaciół Sławy (32) Bożena Polańska
Trzęsów (47) Marek Robert Górniak
Trzęsów – cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej (27) Krzysztof Demidziuk
Trzęsów – grób kultury łużyckiej (l8) Krzysztof Demidziuk
Twierdza Głogów – bastiony (25) Krzysztof Motyl
Twierdza Głogów – „Blockhaus Schanze” (22) Krzysztof Motyl
Twierdza Głogów – Brückenkopf (45) Krzysztof Motyl
Twierdza Głogów – chodniki kontrminowe (68) Przemysław Lewicki
Twierdza Głogów – Fort Gwiaździsty (39) Rafael Rokaszewicz
Twierdza Głogów – „Galgen Schanze” (50) Krzysztof Motyl
Twierdza Głogów – komendanci 1630-1945 [I] (70) Wiesław Maciuszczak
Twierdza Głogów – komendanci 1630-1945 [II] (70) Wiesław Maciuszczak
Twierdza Głogów – lata l740 – l8l4 (2) Jerzy Sadowski
Twierdza Głogów – likwidacja (2) Jerzy Sadowski
Twierdza Głogów – „Lünette am Schloss See” (48) Krzysztof Motyl
Twierdza Głogów – Ober  Redoute (46) Krzysztof Motyl
Twierdza Głogów – Oderstellung (l8) Krzysztof Motyl
Twierdza Głogów – okres austriacki (2) Jerzy Sadowski
Twierdza Głogów – Podwalnia (53/54) Krzysztof Motyl
Twierdza Głogów – tambur (68) Przemysław Lewicki
Twierdza Głogów – wartownia z l925 r. (l7) Krzysztof Motyl
Twierdza Głogów – wieża artyleryjska (l9) Krzysztof Motyl
Twierdza Głogów – więzienie forteczne (Hornburg) (68) Rafael Rokaszewicz
Tymczasowa Komisja Doradcza (3) Janusz Chutkowski
Tympanon z kościoła pw. św. Mikołaja (l) Jerzy Dymytryszyn
Ulica Królewska (41) Janusz Chutkowski
Umiński Jan Nepomucen (6) Janusz Chutkowski
Uniwersytet ludowy na ziemi głogowskiej (okres przedwojenny) (64/65) Agnieszka Łachowska
Urbanowicz Krzysztof (68) Michał Cimek
Wagner Joseph (68) Marcin Burczik
Wagner Wilhelm (66/67) Janusz Opaska
Walka z polskością 1918 – 1939 (46) Jerzy Herman
Walkowiak Aleksander  (82) Dariusz Andrzej Czaja
Wallenstein jako książę głogowski (28) Antoni Bok
Weinert Zenon Władysław (57) Stanisław Kloc
Werner Fryderyk Bernard (2l) Antoni Bok
Widziszów (53/54) Paweł Łachowski
Wielka powódź w 1997 r. (47) Zbigniew Szymański
Wielka własność ziemska XIII wieku (35) Jerzy Jankowski
Wielka własność ziemska XIV wieku (35) Jerzy Jankowski
Wierzbicki Maciej (80) Marek Robert Górniak
Wieża zamku głogowskiego (l6) Jerzy Dymytryszyn
Wieże ciśnień w Głogowie (78) Dariusz Andrzej Czaja
Winiarstwo na Ziemi Głogowskiej (37) Jerzy Jankowski
Władze miejskie Głogowa i powiatu głogowskiego w latach 1945-1950 (60/61) Marcin Burczik
Wodociągi (27) Jerzy Herman
Wodociągi [II] (70) Paweł Łachowski
Wodociągi [III] (70) Paweł Łachowski
Wodonos Jarosław (75) Marek Robert Górniak
Wodowskaz głogowski (9) Jerzy Herman
Wojciechowski Edmund (72) Wiesław Maciuszczak
WDI O/Głogów (20) Stanisław Krasnowski
Wojewódzkie Warsztaty Teatralne (28) Zbigniew Rybka
Wojna piwna (l8) Janusz Chutkowski
Wojna polsko-niemiecka w 1109 roku (69) Dariusz Andrzej Czaja
Wojna sukcesyjna (39) Jerzy Jankowski
I wojna śląska 1741 r. (29) Jerzy Jankowski
II wojna śląska (1744-1745)  (81) Wiesław Maciuszczak
III wojna śląska (1756-1763) (81) Wiesław Maciuszczak
Wolańska Estella (36) Bogusława Nowakowska
Wójcik-Michalewicz Julitta (80) Michał Cimek
Wróblin Głogowski (62/63) Paweł Łachowski
Wzgórza Dalkowskie (62/63) Antoni Bok
Wybicki Józef w Głogowie  (82) Wiesław Maciuszczak
Wysiedlenie Niemców (w latach 1945 – 1948) (42) Janusz Chutkowski
Wyszanów – historia do 1945 r. (68) Józef Cwynar
Wyszanów – historia po roku 1945  (76) Jacek Relich
Wyszanów – ruina kościoła pw. św. Michała (24) Paweł Łachowski
Wyższa Szkoła Techniczna w Głogowie (44) Izabella Owczarek
Wyżykowski Jan (60/61) Antoni Bok
Zakładowa Orkiestra Dęta Huty Miedzi „Głogów” (64/65) Przemysław Walendzik
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Milana” w Legnicy, Oddział w Głogowie (76) Wiesław Maciuszczak
Zameczno – cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej (24) Krzysztof Demidziuk
Zamek głogowski (44) Jerzy Dymytryszyn
Zamek głogowski – dawna kolekcja obrazów (29) Jerzy Dymytryszyn
Zamkowe Spotkania Chóralne (68) Przemysław Walendzik
Zatoka Neptuna w Głogowie – infrastruktura rekreacyjno-sportowa do 1945 r. (79) Antoni Bok
Zawieja Czesław  (79) Wiesław Maciuszczak
Zbigniew (69) Piotr Weryszko
Zerboni di Sposetti Joseph (68) Martin Sprungala
Zespół Szkół Ekonomicznych (30) Krzysztof Zawicki
Zespół Szkół Odzieżowych [1] i [2] (50) Michał Cimek
Zespół Szkół Rolniczych (49) Krzysztof Zawicki
Zespół Szkół Samochodowych (l3) Marek Robert Górniak
Zespół Szkół Zawodowych – historia budynku szkolnego (68) Rafael Rokaszewicz
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy (2l) Dariusz Hybel
Zimny Stanisław (70) Genowefa Górniak
Zjazd głogowski w 1208 r. (44) Jerzy Jankowki
Zjazd głogowski w 1462 r. (l0) Sylwia Malcher
Zweig Arnold (37) Antoni Bok
Związek buddyjski Karma Kagyu (27) Dariusz Hybel
Związek Strzelecki „Strzelec” w Głogowie (45) Marek Adamski
Związek Sybiraków (40) Zarz. Koła ZS w Głogowie
Zygmunt Stary (l0) Krzysztof Nowak
Żabice (82) Marek Robert Górniak
Żarków (46) Antoni Bok
Żegluga na Odrze – dzieje [l] (l7); [2] (l8) Jerzy Herman
Żelazny Most (Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „ŻM“)  (81) Anna Jabłońska
Żłobek i dom dla niemowląt (58/59) Sławomir Krawczyk
Żukowice (2) Jerzy Dymytryszyn
Żukowice – atypowy pochówek ze stanowiska nr IV   (81) Jakub Szajt
Żukowice – badania archeologiczne na terenie budowy Huty Miedzi „Głogów“ (58/59) Magdalena Świderska
Żukowice – grób unietycki (l2) Rafael Rokaszewicz
Żukowice – kościół pw. św. Jadwigi (5) Jerzy Dymytryszyn
Żukowice – pałac (7) Jerzy Dymytryszyn
Żydzi w Głogowie (8) Janusz Chutkowski
Żyła Czesław  (75) Wiesław Maciuszczak