Władze

Władze TZG

14 Maja 2022 roku podczas Sejmiku Sprawozdawczo-Wyborczego TZG w Teatrze Miejskim w Głogowie podsumowano kończącą się kadencję oraz wybrano nowe władze stowarzyszenia na kadencję 2022-2025.

 

Zarząd TZG na kadencję 2022-2025:
Mazurek Zbigniew – prezes
Kuchnicki Marcin  – wiceprezes
Wiesław Maciuszczak – wiceprezes
Jung Krzysztof  – sekretarz
Dominiak Ireneusz – skarbnik
Urszula Zięba– członek Zarządu
Czapla Krzysztof  – członek Zarządu
Bok Antoni – członek Zarządu
Rada TZG na kadencję 2022-2025

Zdzisław Błażejewski
Michał Cimek
Krzysztof Czapla
Michał Górawski
Stefan Górawski
Marek Robert Górniak
Dariusz Jarosz
Irena Esner – Lembicz
Janusz Molenda
Grażyna Myśków
Andrzej Sadowski
Alicja Szpunar
Bartosz Szynkarek
Dariusz Wojtowicz.
Komisja Rewizyjna
            Henryk Ciejka – przewodniczący,
            Marian Kulczycki – sekretarz,
            Jerzy Sawczak- członek.
            Sąd Koleżeński 
            Regina Cimek – przewodniczący,
            Jan Hłubowski – sekretarz,
            Telesfor Lewicz –  członek.