Prof. Beata Halicka

         Wykład Prof. Beaty Halickiej, autorki książki „Polski Dziki Zachód”

pt. „Przymusowe migracje i początki życia społecznego na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-48″

wykł

 

Wykład odbył się 20 maja (piątek) w Centrum Konferencyjno – Wystawienniczym przy Zamku Książąt Głogowskich.

Przyłączenie do Polski niemieckich terenów na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej w 1945 roku wiązało się z trudnym procesem niemal całkowitej wymiany ludności i objęcia w posiadanie regionu, w którym wojna dokonała ogromnych zniszczeń. Ówczesne określenie „Dziki Zachód” odnosiło się do panującego chaosu i obowiązującego na terenie Nadodrza „prawa silniejszego”. Przybycie na te tereny najpierw polskich robotników przymusowych, a następnie osadników będących często wygnańcami z innych części Polski, doprowadziło do chwilowego zetknięcia się ze sobą Polaków, Niemców oraz radzieckich żołnierzy. Wspólne życie na tej dotkniętej wojną przestrzeni nie było proste.

Beata Halicka jest kulturoznawcą, profesorem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym w Collegium Polonicum w Słubicach, a także profesorem gościnnym uniwersytetów w Calgary i Chicago. Wykłada historię kultury Europy Środkowo-Wschodniej na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jest autorką pięciu monografii i licznych artykułów oraz redaktorem prac zbiorowych. Zajmuje się zagadnieniami migracji przymusowych w XX wieku, nacjonalizmem w Europie, stosunkami polsko – niemieckimi, problematyką tożsamości na pograniczach oraz kwestami kultur i polityki pamięci.

h6

h5h4h3h2h1