Jak zostać członkiem?

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Towarzystwa poprzez złożenie deklaracji pisemnej w naszej siedzibie.

Deklaracja członka – wersja do edycji (doc)