Nabór haseł do EZG 76

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej
ogłasza nabór haseł do Encyklopedii Ziemi Głogowskiej (Zeszyt 76)

Hasła stanowią artykuły tematyczne w ujęciu stricte encyklopedycznym o objętości ok. 4500 znaków (w zeszycie – 2 strony formatu A5 razem z jedną ilustracją). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się hasła trzystronicowe (do ok. 5700 znaków) lub jednostronicowe (ok. 2200 znaków). Preferowana tematyka: okres od 1945 r. do dziś (podmioty życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego i in.)

W hasłach wymagane jest podanie źródeł / literatury, według ogólnie obowiązujących zasad stosowania.

Autorzy, tam gdzie to możliwe, dostarczają ilustracje, w postaci elektronicznej (skany w wysokiej rozdzielczości) lub (preferowane) użyczają za pokwitowaniem oryginały do zeskanowania. Zalecane jest dostarczenie 2 lub więcej ilustracji, celem dokonania optymalnego wyboru.

Tryb przyjmowania haseł

 Prosimy o nienadsyłanie gotowych tekstów, lecz zgłaszanie propozycji, celem weryfikacji tematu przez Redakcję. Po pozytywnej decyzji, autor opracuje hasło na własną odpowiedzialność, tzn.: o zakwalifikowaniu tekstu i podpisaniu umowy decyduje merytoryczna ocena nadesłanego materiału przez Redakcję.

 

Tegoroczny cykl naboru haseł zamyka się z dn. 30. 09. 2016 r.

 

Zgłoszenia na : abok@op.pl, kontakt tel. 503 691 436

Antoni Bok, red. zeszytu

 

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.