Sprawozdawcze posiedzenie Rady TZG – 01.02.2019 rok.

W Sali Konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury w dniu 01.02.2019 roku odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady TZG.
Rada przyjęła przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności merytorycznej w 2018 roku, sprawozdania finansowe i na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliła Zarządowi absolutorium. Omówiono też główne kierunki działalności statutowej w 2019 roku, które zostaną rekomendowane dla zbliżającego się Sejmiku Sprawozdawczo – Wyborczego. Na tej podstawie  przyjęto tez prowizorium budżetowe planu finansowego.
Rada upoważniła Zarząd TZG do zwołania zwyczajnego Sejmiku Sprawozdawczo – Wyborczego w dniu 23.03.2019 roku o godz. 10.00 w Auli PWSZ w Głogowie.
Posiedzenie Rady TZG było też okazją do wyrażenia podziękowania za owocną współpracę w 2018 roku dla:
– Prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza
– Stowarzyszenia Chór „Beati Cantores”
– Chóru „Gaudium”
– Orkiestry Zakładowej huty Miedzi „Głogów”
– Przedszkola Państwowego nr 3 w Głogowie.
Po posiedzeniu Rady TZG odbyło się Spotkanie Noworoczne członków i sympatyków naszego Towarzystwa.

(Fot. T. Białas)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Inne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.