Nabór haseł do EZG 79

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej
ogłasza nabór haseł do Encyklopedii Ziemi Głogowskiej (Zeszyt 79)

 

Hasła stanowią artykuły tematyczne w ujęciu stricte encyklopedycznym o objętości ok. 4000 znaków (w zeszycie – 2 strony formatu A5 razem z jedną ilustracją). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się hasła trzystronicowe (do ok. 5000 znaków) lub jednostronicowe (ok. 2000 znaków). Tematyka – przeszłość Głogowa i Ziemi Głogowskiej (zdarzenia  historyczne, podmioty życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego, biogramy osób publicznych związanych z Ziemią Głogowską okresem aktywności i in.).

Chronologicznie tematyka wiodąca dotyczyć winna okresu powojennego.

W hasłach wymagane stosowanie obowiązujących zasad, w tym podanie źródeł /literatury wg wzoru (patrz regulamin i ostatnie zeszyty).

Autorzy, gdy to możliwe, dostarczają ilustracje, w postaci elektronicznej (skany w wysokiej rozdzielczości – JPG 600 DPI) lub (preferowane) użyczają za potwierdzeniem oryginały do zeskanowania. Zalecane jest przekazanie 2 lub więcej ilustracji, celem dokonania optymalnego wyboru.

Za napisanie hasła Autor otrzymuje honorarium. Obowiązuje umowa o dzieło z prawami autorskimi.

Tryb przyjmowania haseł

Zgłoszenie propozycji tematu (wskazane krótkie uzasadnienie), celem weryfikacji przez  Redakcję. Po pozytywnej decyzji, autor opracuje hasło na własną odpowiedzialność, tzn.: o zakwalifikowaniu tekstu i podpisaniu umowy decyduje merytoryczna ocena nadesłanego  materiału przez Redakcję.

Regulamin i alfabetyczny spis haseł zamieszczonych w zeszytach 1 – 77 znajduje się tu:

http://www.glogow.pl/tzg/ezg/encyklopedia.htm

 

Termin zgłoszenia tematu hasła    –  do 1.04.2019

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adresy: tzg.tzg@wp.pl  lub  abok@op.pl ; wieslawmaciuszczak@interia.pl;

 

 

Antoni Bok i Wiesław Maciuszczak – Redaktorzy Zeszytu 79 EZG

 

Głogów 19.02.2019 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Inne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.