Dolnośląski Kongres Kultury we Wrocławiu.

W dniach 13-14 października 2023 w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu odbyła się się pierwsza odsłona Dolnośląskiego Kongresu Kultury w ramach obchodów Święta Województwa Dolnośląskiego.
Dolnośląski Kongres Kultury to spotkanie kadr kultury, środowisk artystycznych, akademickich, pracowników administracji samorządowej, polityków i działaczy społecznych. Animatorów i menedżerów kultury, regionalistów i pasjonatów dolnośląskości, aktywnych uczestników życia kulturalnego, nauczycieli i edukatorów kultury. Spotkanie było okazją do prezentacji, dyskusji i refleksji nad kulturą w regionie, do wytyczania kierunków polityki kulturalnej, rozmów w szerokim gronie interesariuszy na temat wyzwań na rzecz zachowania, rozwoju i przemian wartości kultury Dolnego Śląska. Kongres był okazją do dyskusji nad tożsamością dolnośląską mieszkańców regionu, wzmacniania poczucia dumy z bycia Dolnoślązakiem, podnoszenia kompetencji regionalnych mieszkańców, sąsiadów i gości.
Panel regionalistów.
Dolnośląskość — szansa czy wyzwanie? O współczesnej tożsamości regionu
Debata plenarna

Czym dzisiaj jest Dolny Śląsk? Co buduje jego tożsamość (i czy dziś rzeczywiście możemy o niej mówić)? Jakie znaczenie w tworzeniu więzi z miejscem ma przeszłość i jaką rolę w postrzeganiu regionu/Dolnego Śląska mają tak profesjonalni badacze, jak zafascynowani nim amatorzy i działający tu artyści? Na ile Dolny Śląsk jest regionem w tworzeniu, konstytuującym się dzięki lokalnej aktywności i jak postrzegany jest „z bliska i z oddali”?
Uczestnicy: Joanna Nowosielska-Sobel – historyk, naukowiec, nauczyciel akademicki, Magdalena Barbaruk – kulturoznawczyni, wykładowczyni akademicka, Irina Tkeshelashvili – działaczka, aktywistka, doktorantka, Zbigniew Mazurek – Prezes Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, Janusz Turakiewicz – CMS Consulting Ingostur Instytut Gospodarki Turystycznej, Reiner Sachs – historyk kultury
Moderatorzy: Izolda Topp-Wójtowicz – kulturoznawczyni, regionalistka, Ryszard Gładkiewicz – historyk, czechoznawca, regionalista, Marek Sztark – niezależny animator kultury, Dolnośląskie Laboratorium Kultury OKIS-u.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Inne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.